Jdi na obsah Jdi na menu

Výchova dětí


DĚTI POKRAČOVÁNÍ                        7.3.2017

Co se s tíém dá v každodení praxi dělat? Tak já jsenm si tady třeba na škole vydupala seminář moderní literatury, který není ničím jiným než fintou na studenty. Sažím se vybírat knihy, které by je mohli vasžují za něco ne, vyprávím jim o jejixch autorech, aby si dokázali představit, že to byli lidé z masa a kostí, čtu jim ukázku a přestanu často v tom nejnapínavějšíjm místě abych je přiměla si to přečíst. To pomáhá hodně. A nejlépe fnguje, když mají ve třídě nějakého knihomola, protože když jim spolužák doporučí knuhu že je skvělá, tk si jí přečtou. Takže něco si s tím dělat dá, aler je to těžká práce a nefunguje to stoprocentně.

Je to leností? Anio jsou líní. ono totiž číst dá práci, ale oni jsou zvyklí se dívat na obrázky a na videozáznamy. Vyhovují jim audioknihy, protože to jim njněkdo čte do ouščka,. nebo se dívají na film,y, prtože tam je to pro ně akční, nemusí u toho příliš přemýšlewt. Když ale čtou delší text, kde je víc postav nebop složitjší souvětí, tak se v tom hned zteratí. Nemají za to trpělivost a čtení považují za něco nezživného. I Hrabal už je opro ně nesrozumitelný, pokud je jim něčím blízký, tak jsou to vulgarismy, těm se zasmějí, ale poeiku jehio jazyka nechápou. A Vančura je pron ně naprsto nesrozumitelný. Od Karla Čapka jsou schopni číst divadelní hry, protožýe jejich jazyk je jednoduší, ale kedyž jsem je chtěla povavit, a četla jim zdevatera pohádek, tak už Čapkově bohaté řeči nerozuměli ani pramálo.

Větinou proto prkládám výklad ukázkami z dfilmu, kde jim k porozumění řeči pomuže obraz. Je to víc práce, než t bývalo kdykoli předtím, ale sátní maturta je postavena na práci s textem, takže se to musí naučit.

Vulgarismy tvoří značnou část slovníku náctiletých- čím to dle vás je? Je to skutečně tak. Zajímavé je, že oni ty vulgarismy většinou nepoužívají jako nadávky, ale jaKO SPÍŠ ZMÝNĚNÉ SLOVNÍ VYCPÁVKY,  někdy si anbi neuvědomují co říkaJÍ.  Někdo pronese směrem k dospělému cizímu člověku vole uhni, když je na t upozorněn tvrdí, že nic takmového neřekl, vypouštějí to z ust jakasi automaticky.

Eistuje z tét neradostné suituace nějaké východisko? Jediná cesta je dás siv tu práci a dokola priosit rodičem babičkay a dědečky aby sio s ninmi povídali, a četli. Jinak se česky nenaučí. A samozřejmě jim připomínbat že i my češi, máme své vynbikající autoray, prtože mladáí dnes čtou téměř výhradně překlady z cizích jazy,ku, a to ještě většinou jen scifi nebo fantasyliteraturu.

 

 

S DĚTMI JE TŘEBA MLUVIT                           7.3.2017

Jakjo zkušená učitelka čestiny můžete porovnávat, jak na tom se znalostí roedné řeči studenti jsou. Je velký rozdíl mezi těmi, kteří maturovali před dvacetio lety a dnes? Obrovský. Dnesní studenti jsou tékměř neustále v propojení s moderními technologiemi, nemluví spolzu a hlavně nečtou. To je problém. Jsou zvyklí na písemnou internetovou komunikaci, bez háčku a čárk, bez interpunkce. Pržské děti jsou navíc tak silně ovlivněny obecnou čestinou, že se jejich řeč spisovníé čestiny podobá jen vzdáleně, Komunikují ve zkratkách a hlavně co nejstručněji, takže vytvořit smyslplné věty, neřkuli souvětí, je pro ně hrozná práce.

Jak se stakovou nelehkou práci potýkáte jako češtinářka? Vlastně jedinou smyslplnou možností je opráce s textem.- Vidím že pro převážnou část studentu je cvýběr 20knih k maturitě nadlidský výkon.

S čím mají studentui největší problém? Obecně s vyjáídřením. Jsou zvyklí že když se učí nbezmyšlenkovitě biflují. Jakmile jim vypadne slovo, nejsoáu schopni je nahradit synonymem, z čehož plyne naduřžívání slovních vycpávek jako ehm, vlastně a podobně. Kromě toho že nečtou,. si s nimi většinou doma nikdo nepovídá, protože rodiče jsou v jednom kole. Od malička do jesliček do školky, pak nemají mateřštinou od koho odposlouchat. Je nebetčný rozdíl mezi dětmi, na něždoma neměli čas a mezi těmi, kterým se rodiče v+ěnují. mnoho rodiču doufá, že je mluvit soprávně naučí škola, jenže to už bývá na získání potřebných návyku pozdě,.