Jdi na obsah Jdi na menu

Čtenářský deník

RUDOLF DESENSKÝ- JAK POZNAT PSÍ DUŠI                     23.3.2018

Pes je tvor hrdý, vlídný statečný, tolwerantní a přátelský-  nezná faleš ani přetvářku. pokud ho ovšem člověk nezkazí. Aby se tak nestalo a našich pochybwení bylo co nejméně, vznikla tato kniha.

Odoborník v oboru psychologie psu Rudolf Desenský, se netzabývá jen psí psychikou, deprivačním syndromem, strachem nebo agresivitou. Poradí i s praktickou výchovou, při níž zohlednuje nejen přání člověka majitele pejska- ale zároveň je spravedlivým zastánxcem zvířecího druhu. Sdělí nám mnoho zajímavého ze zvířecího života. Co třeba víme o hierarchii smečky. s níž je uzce spojena otázka, jakého psa si vůbec pořídit? Když ho učíme základním povelum a chuze na vodítku, čistotnosti a samostatnosti, osvojili jsme si správnou metodiku?

Autor nepřiíkazujem, jen upřímn+ sděláuije své poznatky s více jak dvaceti let života se psím společenbstvím. Uvádí osobní zkušenosti, příběhy z opdborné praxe, příklady nejruznějších vztahu člověka a psa, vysvětuje příčiny psího chování, nabízí možná řešení. Jeho krédem je myšlenka, že jaký je pánm takový je i jeho pes.

trápí mně svěřuje se- když se dozvím z medií že utratili psa, protože někoho pokousal. Vždy říkám- ten pes za to přece nemůže.

 

 

OMALOVÁNKY PRO VŠECHNY GENERACE                          23.8.2017

Ornament odráží pravidelnost a řád, který vidíme všude kolem nás, v říši rostlin a zvířat, ve stavbě nerostu, ve střídání ročních období i v našich vlastních životech. Ornament je základem výtvarného umění a prováízí člověka od počátku jeho existence. Objevuje se ve všech kulturách napříč generacemi. Byl ryt do dřeva či kostí, tesán do kamene, malován na stavby a vyšíván na plátno.

Pramatky a praotcové, stařenky a stařečkové předávali svým dětem, umění tradičního ornamentu, učili je vzory malovat, vyšívat, vyřezávat, vyplétat, sypat pískem. lidem během svých životu přivedli umění tradičního ornam,entu k téměř dokonalosti a své stáří pak přirozeně trávili tím,. že své know show- životní a řemeslné- předávali mladším generacím. Tento řetěz už je v našem moderním světě povětšinou přerušený. Kdo si dnes vyšívá oblečení nebo využívá mísy a lžíce. Kdo má čas utkat si globelín? Umění zustalo umělcum a těm, kteří jsou zruční a svou zručnost dokážou zpeněžit.

Vymalovávat ovšem mohou všichni a omalovanky-pro-vsechny-generace-9788026504368.280299474.1474989488-1-.jpgv tom je to kouzlo. omalovánky pro všechny\ generace zvou malé, starší i ty nejstarší k výletu do dalších času, kdy umění doprovázelo každý lidský krok. Na každé dvoustraně najdete konkrétní ornamenmt ve větších celcích a detailech. Při jejich vym,alování máte jedinečnou možnost setkat se se svými předky. V případě vzdálených zemí a kontinentu můžete poznat určitou kulturu skrze jejich výtvarný projev. Vymalování přináší uklidnění, umožnuje soustředit se na detail, nebo se naopak ponořit do představ a přenést se rázem do jiné země či doby. Putování začíná u nás, v maličké zemi ve střední Evropě, kde se každý kout pyční překrásnými vzory, co by vydali na jedny samotné omalovánky, a pokračuje dále do světa, Je možnmé, že máte oblíbenou nějakou oblast či národ., a nenajdete v knize příslušný ornament- všechny tradiční ornamenty světa by se nám sem pochopitelně nevešli. Ale k tomuto účely sou na konci strany vyhrazeny čtyři violné strany, které čekají,. až si na ně svůj oblíbený ornament nakreslíte nebo vymyslíte, vybartvíte je, vyšijete, pvystříhnete, a přidáte tak k omalovánkám pro všechny generace něco ryze svého.

Lidé si dřív ornamentem zdobili své oděvy a příbytky a při pohledu na ty dílka a veledílka v nich klíčila radost. Ta radost která nám dnes často chybí,. protože když už k nám zamíčří, nemáme dost času se jí nabažit, vychutnat jí plnými doušky, zastavit se s ní a jen tak pobýt, Tyto omalovánky necht jsou jen samým semínkem radosti v každodením životě malých, starších a těch uplně nejstarších, sermínkem radosti a vzácného klidu, které v nás bude klíčit a dělat život okamžitě krásnějším.

Omalovánky pro všechny generace zvou do kouzelného výletu do starých času, kdy umění doprovázelo každý lidský krok. Bylo přítomno po celém širém světě, ve všech kulturách a napříč generacemi, ve formě tradičních ornamentálních výšivek, obrázku, malůvek a kachlí. Bylo řezáno do dřeva, tesáno do kamene, malováno na omítky.

Na každé dvojstraně najdete vzor ve většíém celku a detajlu, zpusobený k vymalování pro děti, dospělé a seniory.

Objevte ve vymalování novou zábavu, která zárovenm ukĺidní vaší mysl.

Ponořte se do světa starodávných tradic a rituálu, poznejte vzopry a ornamenty ruzných kultur.

udělejte si radostl.

 

 


OČISTA TLUSTÉHO STŘEVA                         13.3.2017

Člověkj je úzce spojen s okolním prostředím. Všemi smysly vnímá projevy života a co víc,. citlivě reaguje i na vše, co je jeho smyslům skryto. Pomalu a těžce proniká k celistvému procesu obrazů v složitých procesech života. Jsme neoddělitelně spojeni s přírodou, s celou její krásou a tajemstvím, zároveň i vystaveni nemilosrdným silám živlum.

Člověk však sám, jako nejvýše organizovaná forma živé hmoty,.  189x298_um48zr-1-.jpgse může stát nepřítelem všeho  živého, Ne přírodní katastrofy, ale především civilizační činitelé, mu zhoršují podmínky ke zdravému životu na naší planetě.

Po právu nese důsledky své činnosti. pocity zdraví, síly a energie jsou obrazem vnitřního prostředí těla a příčinou portuch fungování organismu jsou nezdravé podmínky našeho života.

Současnost nás nutí přehodnocovat postoje, vztahy a vazby. Měmí i náš vztah k nemoci a vztahu k léčení. Zdraví a nemoc jsou relativní hodnoty přizpusobení k přežití. Cítíme nevyhnutelnou potřebu zapojit své síly do ozdravného procesu. Začínáme si být plni vědomi odpovědnosti za své zdraví. K tomu, abychom mohli být sami sobě užitečnými na cestě ke zdraví, potřebujem nejen odhodlání a vytrvalost, ale i přesnmé a pravdivé informace.

Egenij Sčadilov, ve svých knihách přináší ucelený soubor informací, jež nám mohou cestu ke zdraví ulehčit, a zároveň předkládá svým opatřením, díky kterým nemusí nutně být nemoc našim nezbytným doprovodem na pouti života.

Je to lékař a vědec, který se po léta věnoval výzkumu v oblasti chemie. Až později se začal zabývat lidovým léčitelstvím a sám se vyléčil z těžké nemoci. Tuto zkušenost časem povýšil o hluboký zájem o netradičšní metody léčení, a nyní pracuje jako léčitel.

Napsal několik knih, ve kterých informuje čtenáře o zpusobách očisty těla. Předpokládá po jednotlivých čáastech detailní návody, jak tyto metody bezpečně provést v domácích podmínkách. Zdokonalil řadu netradičních ozdravných metod, které se pozužívali v ruzných dobách v lidovém léčitelství v Rusku, a na východě.

Tato kniha je první ze souboru šesti knih, ve všech se postupně věnuje veškerým systémum a metodám jejich očisty,. Jejich pořadí určuje poslouopnost vztahu mezi jednotlivýmib systémy tak, aby doporučované systému byli dlouhodobě efektivní a bezpečné. Aby čtenář pokud se zučastní této dlouhodobé cesty ke zdravím, měl dobrý pocit ze sebe samého.

 

 

SAM SOBĚ DOKTOREM                          28.2.2017

Milí čtenáři aby jste mi uvěřili a 17hoks5w.jpgzačali vůbec číst tuto knihu, musim se krátce představit. Nejsem lékař ani léčitel, většinu svého života- jsem strágvil stuidiem jazyku, jenjich výukou a překládání. Jako tlumočník jsem prošel a duvěrmně poznal gurmány JZD,. divadla a kocertní sály, viné sklípky a pivovary, věhlasné kliniky a nemocnice, na kraji města včetnbě blázince. Poznal jsem tisíce lidí mnoha národností, ministry i dělníky v továrnách, lidi duševně vyrovnané i psycvhopaty, génie i blbce. dvacet let na volné noze mi dalo takové znalosti o lidech a jejich problémech,. jako bycvh vystupdoval psychologii, sociologii a kus medicíny.

 

 

 

DOHODA S LÁSKOU                       28.12.2016

Zoe se už dávno smířila s tím, 1466534640-195x290-1-.jpgže se jí smula lepí na paty,. Takže když příjde o práci a s jejím životem to jde z kopce, nečeká ani že by se to mělo zlomit. nemá co ztratit, tak přistoupí na návrh svého nemožného souseda a uzavře s ním dohodu. Nezávaznou a takovou, která prospěje jim oběma a nikomu neublíží.

Jako většina Bradfordu má i Trevor slabost pro jídlo. a nejen pro ně. jenže chce dokonalou ženu a ze svých požadavku nehodlá slevit. Když si ke své hruze uvědomí, že se mu myšlenky podezřele často sklání k jeho baculaté sousedce poněkud zneklidní.

 


PES SENIOR                13.11.2016

Mám mu změnit stravu? Co dělat když ohluchne? Hárá ještě stará fena? Co dělat když neposlouchá příkazy?

V době, kdy pruměrný 1405693680-195x290-1-.jpgvěk našich čtyřnohých druhu, díky lepší medicínské péčři neustále narůstá, je jistě užitečné dozvědět se odpovědi na otázky, jež si klade každý majitel ohledně zdraví svého stárnoucího zvířete.

V současné době totiž polovina psů a třetina koček překročila 12rok svého života, a jsou tudíž postiženi nejčastějšími chorobami, které sebou stáří nese ( nádory, artróza, srdeční nedostatečnost apod).

V této knize naleznete cenné rady na to,  aby jste svému psovi zajistili co nejlepší kvalitu života, i v pokročilém věku. Autorka zkušená veterinární lékařka, rozebírá všechny podstatné okruhy otázek týkajících se psího stárnutí, jako je zdraví, strava, bolest či změny chování.

 

 

CROHNOVA CHOROBA, ULCEROZNÍ KOLITIDA                        31.10.2016

Edice rady lékaře, průvodce dietou přináší pacientům kompletní informace o podstatě chorob jejich diagnostice a léčbě. V úvodu jsou pacientům vysvětleny základní pojmy, se kterými se v knize pracuje, pro lepší orientaci je k dispozici slovníček pojmu použitých v knize. Klíčovou částí 744_big-1-.jpgje další kapitola, ve které jsou vysvětleny základy diagnostiky a léčby chorob způsobem přijatelných i pro pacienty, kteří nejsou v problematice speciálně vzdělány. V další části jsou odpovědi na nejčastější otázky pacientů, jak jsou odpovídány v lékařských ambulancích.

Motto- Co je to normální? Uznáte li definici, že za normální označit funkci orgánu, probíhající nejdokonaleji shledáme s hrůzou, že u žádného člověka nejsou všechny funkce dokonalé. Dospějeme k tomu, že normální vůbec neexistuje. To pak vede k paradoxu že normální je to, co je lehce nenormální.

Chtěl bych navázat na citát pana profesora Vondráčka, protože medicína vede pacienty často k představě, že jsou nemocní že nepatří mezi ostatní populaci. Není to pravda. O co je normálnější člověk bez jakékoli choroby, který propadl alkoholu, o co víc je normální člověk, který sice netrpí žádnou lékařsky diagnostikovanou chorobou, ale nic v životě ho nezajímá a po ničem netouží. O to víc pokládám za normálního člověka, který sice onemocněl, ale snaží se v životě něco dokázat, být prospěšným druhým.

Knižní Edice Dieta se už po 4roky snaží vysvětlit nemocným podstatu jejich onemocnění, omezení která musí dodržovat, aby byli schopni žít plnohodnotným životem. Nespecifické střevní záněty Crohnova choroba a ulcerozní kolitida, jsou nemoci které provázejí pacienta po celý život, jejich průběh tvoří zklidnění stavu a opakované vzplanutí. Přesto při správné léčbě i dietních opatření, lze některým komplikacím předejít.

Našim cílem je pacienta vzdělávat, nabídnout mu spolupráci při léčbě jeho nemoci.

 

 

HANIN KUFŘÍK                          25.10.2016

   Hanin kufřík je a_plakat_hanin_kufrik-1-.jpgdojemný příběh o třináctileté dívence která zemřela v Osvětimi.

  Hana se narodila v rodině Bradyu v Novém Městě na Moravě, byli židovského původu. Měla ještě bratra Jiřího o čtyři roky staršího.

  Celá rodina se dostala do koncentračního tábora v Terezíně, odkud pak byla převezena do Osvětimi, kde zemřela v plynu. Z celé rodiny přežil jen bratr. Ten žije v Kanadě.

 O Hanině kufříku se dozvěděla Čínská archeoložka, která se o Hanin příběh začala zajímat, našla jejího bratra, napsala mu dopis a sešli se. A tak to vše začalo.